Archiv pro rok: 1997

Novostavba rodinného domu

Palackého 845, Kostelec na Hané

Manželé Doleželovi, tel.582373297

Kruhová dojírna autotandem

ZOD Ludmírov

ing.Jaromír Menšík 582383102

Nadstavba rodinného domu

Laškov 93

Manželé Šťastní Laškov .tel.582378441

Oprava bytových domů po povodni

SBD Olomouc

p.Večeřa ,tel.776017116

Rekonstrukce domu na domov důchodců

Bohuslavice

MUDr. Lengfeldová Charita Konice ,tel.582396279

Rekonstrukce části rodinného domu

Lidická 36, Prostějov

Irena Zatloukalová ,tel.582331783

Novostavba rodinného domu

Borová 12 Domamyslice

Manželé Lorenčíkovi ,tel.582364008

Zámečnická dílna KOVOT

Služín

ing.Jan Tichý, Služín, tel.777603106

Opravy v kasárnách Konice, ČR – vojenská správa Brno

Oldřich Kovář ,tel.582396495

Dostavba rodinného domu

Klužínek 43

Manželé Polákovi Klužínek ,tel.602865668